×

Aanspreken binnen de RvB/RvC

Hoe ervaren je ook bent, elkaar rechtstreeks aanspreken op ongewenst gedrag blijkt op ieder niveau een uitdaging. Een artikel van Gytha in Goed Bestuur & Toezicht (2018)