×

Klanten

Tot onze tevreden klanten horen onder andere;

 

Referenties

 

Henk Heijtlager

Directeur TNT Post Area West

“Bij TNT Post vond een fundamentele transformatie plaats. Samen met Gytha hebben we onze opdracht voor de komende twee jaar geformuleerd en het gewenste leiderschap uitgewerkt. Elkaar meer aanspreken was daarbij een belangrijk thema. Gedragsverandering vindt echter alleen plaats als er sprake is van commitment, onderling vertrouwen en een concreet actieplan. Gytha heeft er voor gezorgd dat er meer vertrouwen en verbinding is ontstaan tussen de MT leden. Ze heeft mij persoonlijk scherp gehouden op mijn valkuilen en gaf me eerlijke feedback. Ze was opbouwend en kritisch, op een beleefde en stevige wijze. Ik ben uitermate tevreden over wat wij samen met Be7 bereikt hebben.”Pierre van Rossum

Directeur Grond&Ontwikkeling Gemeente Amsterdam

Mevrouw Heins heeft voor de gemeente Amsterdam, onderdeel Grond&Ontwikkeling, een presentatie gehouden over aanspreken en (on)gewenst gedrag op de werkvloer. Ten overstaan van circa 30 medewerkers heeft mevrouw Heins er blijk van gegeven zeer goed ingevoerd te zijn in de materie. Ze beschikt over veel kennis. Tevens weet ze haar kennis duidelijk, herkenbaar en overtuigend te presenteren. De interactie tussen mevrouw Heins en de aanwezigen was bijzonder goed. De medewerkers werden vanaf het begin op plezierige wijze betrokken en meegenomen op hun eigen ervaring- en gevoelsniveau. Hiermee werd de basis gelegd voor een zeer open en constructief gesprek over lastige onderwerpen. Marion van Brunschot

Manager Acquisitions & Metadata Services, University Library, University of Amsterdam

“In de achterliggende paar jaar heeft de Universiteitsbibliotheek van de UvA/HvA een intensief veranderingsproces doorgemaakt dat o.a. geresulteerd heeft in een nieuw beleidsplan, een producten- en dienstencatalogus, een personeelsbeleidsplan, competentiemanagement en kernwaarden met de bijbehorende werkafspraken. Gytha heeft dit proces, waarbij de hele organisatie in wisselende samenstelling werd betrokken, vanaf het begin op een zeer professionele, maar ook persoonlijke, enthousiaste en hartelijke manier begeleid. Door het inlevingsvermogen van Gytha en haar collega’s en hun aandacht voor het proces, waarbij de nadruk lag op de gezamenlijkheid, het goede gesprek en het elkaar (leren) aanspreken op gedrag, ontstond een nieuwe interactie tussen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen. Alhoewel het ‘marstempo’ pittig was, leidde de uitwisseling van soms behoorlijk uiteenlopende visies en meningen, uiteindelijk tot meer inzicht in onze gezamenlijke opdracht, meer begrip voor elkaars positie en belangen, meer (zelf-)reflectie en meer positieve energie.”Joyce Bliek

Director Rotterdam Logistics Lab Port of Rotterdam

“Gytha heeft me in korte tijd inzicht verschaft in de overtuigingen die mij op dat moment belemmerden om de beste versie van mezelf te zijn. Sessies met Gytha zijn intensief, confronterend en leuk. Ik ben door haar niet alleen tot inzicht gekomen, maar heb ook de handvatten om ermee aan de slag te gaan.”Roos van der Donk

Ondernemingsraad Het Concertgebouw NV

“Gytha en haar collega’s wisten met een doortastende, maar vriendelijke aanpak een veilige omgeving te creëren waarin een ieder van ons zich kwetsbaar durfde op te stellen. Wij kwamen daardoor tot verrassende nieuwe inzichten over onszelf en elkaar. Een prestatie die nog geen andere trainer is gelukt! Ook hebben zij bruikbare tools en tips meegegeven om onze positie als Ondernemingsraad te verstevigen en beter met elkaar te kunnen communiceren. We hebben nog dagelijks profijt van de training.”Arjan Keunen

Associate Dean TSM Business School

“We hebben Gytha gevraagd als Programmamanager op te treden in het Young Potential Programma voor het CBS. Samen hebben we een uitgebalanceerd programma ontworpen en Gytha heeft de uitvoering hiervan begeleid. Typerend voor haar manier van werken is de focus op borging in de praktijk en haar oprechte betrokkenheid bij de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Gytha heeft snel inzicht in veranderkundige thema’s en verschillende belangen die in de organisatie spelen. Zij is gesprekspartner op diverse niveaus en weet op een helder en opbouwende manier feedback te geven. Daarmee maakt ze zaken los en creëert ze beweging. En zonder beweging geen leren.”Hilde van Wijngaarden

Hoofd Bibliotheek Hogeschool van Amsterdam

“Gytha begeleidt het Management Team van de Bibliotheek bij de stappen die wij willen zetten, eerst richting het opstellen van een missie en visie voor ons nieuwe beleidsplan, maar daarnaast ook in onze stappen om leiding te geven aan een verandering en dat als team op te kunnen pakken. Juist omdat ze al langer met ons meewerkt, kent ze onze gevoeligheden en risico’s en ze spreekt ons er ook op aan. Dat maakt het fijn werken met haar: als ik iets gevoeligs aan wil kaarten, bij mezelf of bij anderen, geeft het me steun erop te kunnen vertrouwen dat ze daarbij helpt.”Anke Zandbergen

Projectleider Servicehuis Personeel, Gemeente Amsterdam

“De Gemeente Amsterdam heeft een Shared Service Centre ingericht voor Personeelszaken. Dit betekende de introductie van een nieuwe manier van werken. Er werd meer zelfstandigheid en pro-activiteit gevraagd. Gytha en haar collega’s hebben ons geholpen bij het informeren van leidinggevenden en medewerkers. Ze deden dat op een zeer professionele en betrokken manier. Ze wisten snel vertrouwen te winnen en hadden een goede interactie met de groep. Voor mij persoonlijk was Gytha een sparringpartner. Ik heb de samenwerking als zeer plezierig ervaren.”Romy de Roo

Senior Consultant at Hospitality Interim & Search

“Gytha kan je vragen bij elk veranderkundig vraagstuk. Het coachen van leiders binnen organisaties is haar specialisme en dat doet ze goed. Ze kan mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, zonder dat zij aan gezichtsverlies leiden. Het is een persoonlijke en zeer betrokken collega die binnen elke organisatie haar weg kan vinden en binnen no time doorheeft hoe de vork in de steel steekt.”

 Paul Roling

Manager O&I, APG

“Gytha heeft het management van ons pensioenuitvoeringsbedrijf begeleid bij een transformatieproces. De transformatie betrof een fusie en het meer-commercieel laten opereren van de organisatie. De competenties van Gytha waren een noodzakelijke aanvulling op de doorgaans ‘bedrijfskundige’ benadering. Gevoel voor wat er leeft in de organisatie, gekoppeld aan inzicht in hoe medewerkers en managers in beweging te krijgen, waren hierin cruciaal. Tevens schuwde zij niet om van tijd tot tijd haar opdrachtgevers een spiegel voor te houden. Daar waar het gaat om de begeleiding van multi-dimensionale verandertrajecten, op iedere schaal, kan ik Gytha dan ook van harte aanbevelen.”