×

(Cultuur)verandering

 

Soms is er behoefte aan meer dan een lezing of een training, omdat het gebrek aan aanspreken diep verankerd is in de hele organisatie. Het is onbewust en stilzwijgend een geaccepteerd onderdeel van de bedrijfscultuur geworden: ‘wij praten er wel over dat we elkaar vaker moeten aanspreken, maar we gaan dat uiteraard niet dóen’. Dan is het belangrijk een consistent proces te ontwerpen, waaraan ook de top deelneemt. Hun voorbeeldgedrag is immers cruciaal.

We starten met een compacte analyse, waarbij  we interviews houden op verschillende plaatsen in de organisatie. Op basis van de resultaten bedenken we samen met u passende interventies voor de verschillende doelgroepen. Daarbij haken we zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande overlegstructuren of lopende programma’s. We sturen op oefenen en doen in plaats van er over praten. Uiteraard 100 % maatwerk en – waar gewenst – in samenwerking met onze of uw partners.

 

Meer informatie? Stuur een mail naar info@be7.nl.